सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज.! या तारखेपासून सरकार सुरू करणार ही योजना मिळणार सोने स्वस्त

सार्वभौम सुवर्ण रोखे हे गुंतवणूकदारांची पसंती म्हणून उदयास आले आहेत. या गोल्ड बाँडमध्ये म्हणजेच SGB मध्ये गुंतवणूकदारांना दुप्पट परतावा मिळतो. हेच कारण आहे की गुंतवणूकदारांना SGB ला खूप आवडते. तुम्हालाही सॉव्हरेन गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक...